İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır ve hececi şairlerin tesirialtında kalmıştır.

-1921 yıllarında Moskova’ya gittiğinde eski şiir anlayışından ayrılarak devrimci bir kimlik anlayışına  geçmiştir

-Sosyalist gerçekçi sanat anlayışının en büyük temsilcisi olan sanatçı, serbest şiiri benimsemiştir.

-Şiirlerinde çok etkili tarz,stil  kullanan şair, şiirlerini bir ideolojinin bir görüşün de emrine sunmuştur.

-Metafizik endişeden uzak duran sanatçı, N Fazıl ile tam zıttır. Deneysel şiir anlayışını tekleyen bir sanatçıdır.

-Türk şiir sanatına politik-ideolojik  bir dill sokan sanatçı, söylev şiirin de başarılı örneklerini vardır

-Şiirlerinde lirik, epik ve humorik unsurları bir arada kullanılmıştır. Çok enderde de olsa aşk temalı  lirik şiirlerler yazan sanatçının akıcı bir dili bulunmaktadır
-Sanatı coşkulu, yüksek sesli bir orkestraya benzeten Nazım’ın sanat anlayışı üç dönemde ele alınır.

-1929 – 1936 arası

-1938 -1950 arası

-1950 sonrası

İlk dönemde Mayokovki şiirinin biçimsel özelliklerinin etkisinde kalmış yüksek sesle okunan bir hitabet şiirinin peşinden koşmuştur. (835 Satır bu dönem ürünüdür.)

İkinci dönemde, hem aydın hem de halk tabakalarının rahatlıkla anlayabileceği bir şiir ortaya çıkarmış, hem sosyalist anlayışını hem de milli söyleyiş biçimlerini birleştirmeye çalışmıştır. (Şeyh Bedrettin Destanı) bu dönem ürünüdür.

Son zamanlarında arayışlarının sonunda yakaladığı özgün çizgide eserler meydana getirmiştir

-Nazım hikmet edebi kişiliği

Nazım hikmet eserleri

Şiir: Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır, Varan 3, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf, Simav-na Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, Kuva-yı Milliye Destanı, Saat 21-22 Şiirleri, Memleketimden İnsan. Manzaraları, Rubailer, Kerem Gibi, Taranta Babu’ya^ Mektuplar, Portreler

Roman: Yeşil Elmalar, Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Öykü: Hikâyeler

Oyun: Kafatası, Unutulan Adam, Ferhat ile Şirin, Demokles’in Kılıcı

Masal:

La Fontaine’den Masallar Mektup:

Kemal Tahir’e Hapishaneden Mektuplar

Diğer aramalar: nazım hikmet hayatı