Nicel Anlamlı Sözcükler:

Varlıkların ölçülebilir özelliklerini karşılayan sözcüklerdir.

Nitel Anlamlı Sözcükler:

Varlıkların renk, biçim, durum gibi özelliklerini ortaya koyan sözcüklere denir. Bu sözcükler varlıkların nasıllığını bildirir, ölçülebilir özelliklerini karşılamaz.

Sıcacık havada sıcacık bir sevgiyle yürüyorduk, (havanın sıcaklığı ölçülebil-diği için nicel, sevginin sıcaklığı ölçülemediği için niteldir)

Büyük lokma ye büyük konuşma! (lokmanın büyüklüğü ölçülebildiği için nicel, konuşmanın büyüklüğü ölçülemediği için niteldir)

NİCEL ölçülebilenler NİTEL ölçülemeyenler için kullanılır:

NİCEL sözcüğünden CETVEL çağnştırarak ölçülebilenlerin NİCEL olduğunu düşünebilirsiniz.