Yazı hayatına şiirle başlayan sanatçının “Türk Tiyatrosunda İlk Göz Ağrısı” adlı tiyatro eleştirisi ilk yazısıdır ve 1921 yılında Dergah dergisinde çıkmıştır.

-Eleştiri, deneme, günlük gibi türlerde eserler veren ve bu türlerinin öncülüğünü yapan sanatçı, roman ve hikâye türünde eser vermemiştir.

-Eleştiriyi bir sanat eseri olarak kabul eden sanatçı, bu türün gazete ve dergilere yerleşmesine de öncülük etmiştir.

-Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın eleştiri ve deneme türünde en çok yazan ve en etkili sanatçısıdır.

-Montaigne’yi kendisine örnek alan Ataç, Fransız kültüründen yararlanarak yetişir.

-Sanatçı, hem divan edebiyatı hem de halk edebiyatı zevkine çok hakimdir. Batı anlayışıyla eskinin kombinesini çok güzel şekilde ayarlaması onun geniş bir okuyucu kitlesince takip edilmesini sağlamıştır.
-Yazı dilinin halka çok yaklaşması taraftarı değildir. O, halka yeni kelimeler öğretilmesi taraftarıdır. Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin savunucularındandır.

-Eserlerinde ilk göze çarpan şeylerden biri sağlam üslup yapısıdır. Konuşur gibi rahat ve içten bir tavırla yazan sanatçı, daha çok devrik cümleleri tercih eder, yazılarına da bu sayede akıcılık kazandırır.

-Dil devriminin de öncülerinden kabul edilen Ataç, edebiyat ürünlerinin ortaya çıkışında çevrenin çok etkili olduğunu söyler ve divan edebiyatımızın da o zamanki ortam olmadığı için öldüğüne inanır.

-Deneme ve eleştiri türünde birçok eser veren Ataç, 1953-1957 yılları arasında yazdığı denemelerini Günce adlı eserinde toplamıştır.

-Dilde yalınlaştırma ve özleştirme devriminin savunuculardandır.

-Türkçedeki yabancı sözcükleri kullanmamış, dil ile düşünce arasında dolaysız bir ilişki olduğunu, somut bir düşünme geleneğinin ortaya çıkması için kavramların hangi kökten geldiklerinin anlaşılır olması gerektiğini savunmuştur. .

Deneme ve eleştiri dışında çeviri alanında da oldukça başarı sağlamış olan Ataç, birçok çeviriye de imza atmıştır.

Eserleri

Deneme-Eleştiri-Söyleşi-Günlük:

Günlerin Getirdiği (Deneme), Sözden Söze, Karalama Defteri, Ararken, Diyelim – Söz Arasında, Günce.,

I (Deneme), Günce II (Deneme), Okuruma Mektuplar * Prospero ile Caliban (Deneme), Söyleşiler

Çeviri: Masallar, Didipos Kolonos’ta, Philoktetes, İki Gelinin Hatıraları, Andersen Masalları

Diğer aramalar:nurullah ataç edebi kişiliği,nurullah ataç hayatı kısaca,nurullah ataç deneme eserleri