orhan asena kimdir ile ilgili görsel sonucu-Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, edebiyata şiirle başlamış daha sonra tiyatroya yönelmiştir.

-Oyunlarının genelinin hakim cephesi her insanın sahip olmak istediği güç kavramıdır.

-Rahat, konuşur gibi yazan sanatçı eserlerinde tarihten, mitolojiden yararlanmıştır.

-Toplumsal yönü ağır basan eserleriyle tanınmıştır.

-Asena’nın eserleri

1. Kadın konusunu ele alanlar

2. İktidar tutkusunu işleyenler

olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu iki kümenin dışında Karagöz oyunları ve çocuk oyunları da vardır.
-Asena, kadın-erkek ilişkilerinden, hareketle aile konusunu da işleyen oyunlarından sonra ekonomik yönü zayıf olduğu için ızdırap çeken kadınları ele alır.

-Yalan adlı eserinde yalanın hayatımızdaki yerine dikkat çeker. Kadın-erkek ilişkilerinde yalanın yeri, kadının çaresizliği ele alınır. Bu tema Gecenin Sonu, Karacaoğlan, Fadik Kız, Bir Kadın Üzerine Çeşitlemeler, Kapılar adlı oyunlarda ele alınmıştır.

-Sanatçı, iktidar tutkusunu tarihi kahramanların hayatlarından, yaşadığımız günlerin olaylarından almaktadır. Yazar bu konuyu Gılgamış adlı eserle işlemeye başlamıştır.

-El Kapısı adlı eserinde, kocası hapse düşen bir kadının sömürülüşü; Ana adlı eserde, evlilik dışı dünyaya gelmiş olan bir delikanlının başından geçenler; Gecenin Sonu adlı eserde birbirine hayran bir kadın ile erkeğin vapur yolculuğunda başlayan serüvenleri; Fadik Kız adlı eserde kadının sömürülüşü; Karacaoğlan adlı eserde turneye çıkan tiyatro kumpanyasındaki kadınların maruz kaldıkları istismarı ele almıştır.

-Yine Gılgamış adlı eserde mitolojiden ve en eski destan kahramanlarından hareket etmiştir.

-Hürrem Sultan adlı eseri, kendi çocuklarına sal: tanat yolunu açmak İçin Şehzade Mustafa’yı ortadan kaldırmak amacıyla hazırladığı planın istediği gibi sonuçlanmasına rağmen Hürrem Sultan’ın korkularını yansıtan bir oyundur.

-Sanatçı, Atçalı Kel Mehmet adlı oyunuyla TRT’den 1970 yılında başarı ödülünü almıştır.

Eserleri

Şiir: Masal, Kıt Kanaat

Oyun: Korku, Karacaoğlan, Tanrılar ve İnsanlar,

Hürrem Sultan, Yalan, Kapılar, Tohum ve Toprak,

Gecenin Sonu, Simavnalı Şeyh Bedrettin, Atçalı

Kel Mehmet, Toroslar’dan Öteye, Murtaza, Karagöz