Kavimler Göçü ve barbar saldırılarına bağlı olarak Batı Roma’nın yıkılması Avrupa’da siyasi otorite boşluğu doğurmuştur.

Yaşanan otorite boşluğu ve karışıklık nedeniyle Avrupa halkları güvenliklerini koruyacak bir siyasi otorite arayışına girmişlerdir.

Toprak sahibi bazı soylular, korumasız kalan halkın kendi topraklarında tarım yapmalarına izin vermişlerdir. Buna karşılık, korumaları altına aldıkları bu insanlardan vergi toplamaya başlamışlardır.

Bu yapı içinde halkı himaye eden kişilere süzeren, himaye edilen halka ise vassal denilir.

Orta Çağ’da ortaya çıkan bu yönetim biçimi feodalite (derebeylik) olarak adlandırılır.

Féodal yapı içinde merkezf ve. mutlakiyetçi yönetimler zarar görmüş ve feodal beyler üzerinde yaptırım gücüne sahip olamamışlardır.
Feodal rejimlerde;

– Siyasi açıdan parçalanmışlık vardı.

– Derebeyleri kendi silahlı güçlerine sahipti.

– Ekonominin temeli toprağa ve tarıma dayalıydı.

– Derebeyleri halk üzerinde önemli yetkilere sahipti.

– Derebeyleri birbirlerinin egemenlik alanına karışamazdı.

– Feodal beyler, korunaklı şato veya kalelerde yaşarlardı.
Öw>e.^ 5