Anadolu topraklarındaki siyasi birlik Kösedağ Savaşı’nın ardından parçalanmıştır. Anadolu topraklarında çok sayıda bağımsız Türk beyliği ortaya çıkmıştır.

Bu parçalı yapı ve beyliklerin kendi aralarındaki mücadeleleri Anadolu’da Türk siyasi etkinliğinin sağlanmasını uzun yıllar engellemiştir.

Osmanlıların Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama çabaları Orhan Bey Dönemi’nde başlamıştır. Bu dönemde Karesioğulları egemenlik altına alınmıştır.

I. Murat Dönemi’nde Germiyanoğulları ile kurulan akrabalık bağı sayesinde bu beyliğe ait Kütahya’nın Simav, Emet ve Tavşanlı ilçeleri Osmanlı yönetimine girmiştir.

Karaman Beyliği karşısında Osmanlıların desteğini almak isteyen Hamitoğulları Beyliği’nden Akşehir, Beyşehir, Şeydişehir, Yalvaç, Karaağaç, İsparta para karşılığında alınmıştır.
Düşmanca politikalar izleyen Karamanoğulları ile akrabalık bağı kurularak Rumeli fetihleri sürdürülmeye çalışılmıştır. Fakat Osmanlıların barışçı politikaları Karamanoğullarını durdurmamış, iki taraf arasında çatışmalar yaşanmıştır.

Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Anadolu Türk birliğinin sağlanması yönünde önemli adımlar atılmıştır. 1390’da Germiyan, Saruhan, Aydın, Menteşe beylikleri, 1392’de ise Hamitoğulları Beyliği hâkimiyet altına alınmıştır.
Anadolu Beylerbeyliği oluşturulmuştur.Amasya, Sivas, Tokat, Kayseri alınarak Kadı Burhaneddin Beyliği’ne son verilmiştir (1398).

Elbistan, Divriği, Malatya’nın Osmanlı idaresine alınması ile OsmanlI Devleti’nin sınırları Fırat’a kadar ulaşmıştır. Bu ilerleme, Osmanlı-Memlük ilişkilerinin bozulmasına yol açmıştır.

Yıldırım Bayezid Dönemi’nde yaşanan gelişmelerle Anadolu Türk siyasi birliği tam olmasa da ilk defa büyük ölçüde sağlanmıştır.

Diğer aramalar:anadolu’da türk siyasi birliğini kurma çalışmaları,anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri özet,anadolu’da türk siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili sunu,anadolu türk siyasi birliği ne zaman sağlandı