Viyana Kuşatması (1529): Avusturya Kralı Ferdinand, Macar tahtının kendisine ait olduğunu iddia ederek Budin’i işgal etmiştir. Bunun üzerine Osmanlı ordusu Kanuni komutasında Macaristan üzerine yeniden sefere çıkmıştır. Budin yeniden Osmanlı egemenliğine alınmıştır. Avusturyalılar, Osmanlı ordusunun karşısına çıkamamışlardır. Bunun üzerine, Avusturya’nın başkenti Viyana, OsmanlI birliklerince kuşatılmıştır.

Kış mevsiminin yaklaşması ve kuşatma için yeterli hazırlığın olmamasından dolayı kuşatma kaldırılarak geri dönülmüştür.

Almanya Seferi (1532): Avusturya Kralı Ferdinand’ın yeniden Budin’e saldırması üzerine, bu kez Almanya üzerine safere çıkılmıştır.
Zira Ferdinand, Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken’e güvenmektedir. Ancak ne Şarlken ne de Ferdinand Kanuni ile savaşmaya cesaret edebilmiştir.

Avusturya kralı barış teklifinde bulunmuştur. Bunun üzerine 1533’te İstanbul (İbrahim Paşa) Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre;

– Avusturya, Macaristan’a karışmayacak ve Osmanlıların atadığı Macar kralını kabul edecekti.

– Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrâzamına”denk sayılacaktı.

– Avusturya, Osmanlı Devleti’ne yıllık vergi verecekti.

-1533-istanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti avrupa’da “siyasi üstünlük” süreci başlamış ve bu üstünlük 1606’Zitvatorok Antlaşmasına kadar devam etmiştif.

1541’de Macar kralının ölümü üzerine, Macar Krallığı’nı ‘ ele geçirmek isteyen Ferdinand bu antlaşmayı bozmuştur. Kanuni bir kez daha Macaristan seferine çıkarak Budin’i Osmanlı topraklarına katmıştır. Mâffefistan, Osmanlı yönetimi tarafından üçe ayrılmıştır:

– Budin ve çevresi Osmanlılarda kaldı, burada Budin Beylerbeyliği kuruldu.

– Kuzey Macaristan Avusturya’ya bırakıldı. ‘

– Erdel Beyliği kurularak Osmanlı himayesinde bırakıldı.

Bu paylaşımdan sonra Avusturya ile sorunlâf Erdel Beyliği yüzünden devam etmiştir. Avusturya’nın, OsmanlI Devleti ile yaptığı antlaşmayı bozarak Erdel’e saldırması üzerine Zigetvar Seferi (1566) düzenlenmiştir. Kanuni bu sefer esnasında ölmüştür.

Diğer aramalar:osmanlı avusturya ilişkileri özet,17. yüzyılda osmanlı avusturya ilişkileri slayt,17 yy osmanlı avusturya ilişkileri kısaca,kanuni döneminde osmanlı avusturya ilişkileri