Osmanlıların Memlüklerle olan ilişkileri ilk defa Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Malatya ve civarının Osmanlı egemenliğine alınması ile bozulmuştur.Fatih Dönemî’nde ise iki taraf arasında Dulkadiroğulları ve Hicaz su yolları meselelerinden dolayı gerginlikler yaşanmıştır.

Bu gerginlikler II. Bayezid Dönemî’nde çatışmalara dönüşmüştür.Yavuz Dönemi’nde Dulkadiroğullarının OsmanlI egemenliğine alınması iki taraf arasındaki gerginliği daha da artırmıştır.

Yavuz, Safevilere destek veren Memlüklerin tehdidini tamamen ortadan kaldırmak için Mısır Seferi’ne çıkmıştır.

Mısır Seferi’nin yapılmasında; Mısır ve Suriye limanlarının Akdeniz ticaretinde önemli bir yerinin olması, Mısır bölgesinin verimli toprakları barındırması, Abbasi halifesini himaye eden Memlüklerin İslam dünyasının lideri gibi davranması gibi çeşitli nedenler rol oynamıştır.
Mercidabık Savaşı (1516): Yavuz komutasındaki OsmanlI ordusu ile Memlûk ordusu Halep yakınlarında Mercidabık Savaşı’nda karşı karşıya gelmiştir (1516).

Savaşı kazanan Osmanlılar Suriye, Filistin ve Lübnan topraklarına egemen hâle gelmişlerdir.Kış mevsimini Şam’da geçiren Osmanlı ordusu ertesi yıl Mısır üzerine yönelmiştir.

Ridaniye Savaşı (1517): Memlûk tehlikesini ortadan kaldırmak isteyen Yavuz, Memlûk ordusunu bir kez daha yenerek bu devletin varlığına son vermiştir.

Mısır Seferi’nin Sonuçları

– Memlûk Devleti yıkıldı.

– Suriye, Filistin, Lübnan, Mısır, Hicaz OsmanlIlara geçti.

– Baharat Yolu Osmanlıların kontrolüne geçti.

Baharat Yolu’nu ele geçiren Osmanlı, Avrupa devletlerinin Ümit Burnu yolunu keşfederek Hint Denizi yolunu ticarete açmaları nedeniyle beklediği ekonomik kazana elde edememiştir.

Osmanlı Devleti ekonomik yönden büyük kazanç sağladı.

– Venedik, Kıbrıs’tan dolayı Memlüklere veerdiği yıllık vergiyi Osmanlılara vermek zorunda kaldı.//’

– Halifelik Osmanlılara geçti.

– Kutsal emanetlerin büyük bir bölümü İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı’na yerleştirildi.

– OsmanlI’nın teokratik yapısı daha da ağırlık ve kesinlik kazandı. f*>/

– Türkler İslam dünyasının tartışmasız lideri hâline geldi.

Diğer aramalar:ridaniye savaşı sonuçları maddeler halinde,ridaniye savaşı haritası,mercidabık ve ridaniye savaşı sonuçları,ridaniye savaşı kısaca,ridaniye savaşı kpss,ridaniye savaşı nedir