Elektronik Nedir?

Bir cisimdeki elektron sayısının değişme­si, ya da sürekli olarak sağlanması elektrik akımını doğurur. Elektriğin elektron akımı­nı inceleyen, kanunlarını araştıran bölümü­ne r.elektronîkr. denir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Elektrik Enerji Çeşitleri

Elektriğin Isı etkisi:Üzerinden elektrik akımı geçen bir iletken tel ısınır, kızarır. Daha şiddetli akım geçirirsek, tel eriyerek kopar.Bir iletkenden geçen akımın açığa çıkardığı ısı enerjisini joulc kanunu belirtir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Elektrik Çarpılması Nedir

İnsan vücudu bir iletkendir ve bu yüzden, elektrik ihsan hayan için tehlikelidir. Elektrik taşıyan bir iletkene doku­nursak, elektrik akımı vücudumuzdan geçerek toprağa akar. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Floresan Nedir-Floresanın Özellikleri-Hakkında Bilgi

Birtakım Özel bileşikler üzerine gelen be­lirli dalga boyunda olan ışınlar, bu bileşik­ler üzerinde dalga boyu başka olan ışınlar halinde yansırlar. Bu olaya «flüoresans ola­yı» denir (Bk. Atom). Bu olayı meydana getiren maddelere de «flüoresan madde» adı verilir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Florün Nedir-Florün Özellikleri

Yeşilimtrak sarı renkte bir gazdır. Koku­su ozonu andırır. Flüor, halogenler (tuz yapıcı) grubunun ilk elemanıdır. Ametaldir, yani metal değil­dir. Normal koşullar altında ancak renksiz gaz halinde bulunabilir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fizyoloji Nedir-Kısaca-Tanımı-Hakkında Bilgi

Canlı varlıkları inceleyen bir bilimdir. Bi­yolojinin bir koludur. Fizyoloji, bitki, hay­van ve İnsanların çeşitli kısımlarını ele ala­rak, bunların hayatlarını nasıl 'Sürdürdükle­rini, birbirteriyle olan ilgilerini, öldükleri zaman ne gibi değişikliklere uğradıklarını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fizik Tedavisi Nedir-Fizik Tedavi Yöntemleri

Hareket tedavisi Fi­zik tedavide çok kullanılan çeşitlerden biri­dir. Başlıca amacı, bir eklemin hareket ye­teneğini artırmak, başka oynaklarla oranlı bir biçimde harekete alıştırmak, ya da ka­sılma gücünü çoğaltmaktır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fiyort Nedir – Fiyort Kıyı Tipi

Eski buzul vadilerinin deniz altında kal­masıyla meydana gelen dar, uzun körfez­lere «fiyort» denir. Fiyortlar, karaların çok içerilerine kadar girerler; iki yanları dik, yüksektir. Derinlikleri de çoktur. En güzel fiyortlara Norveç kıyılarında rast­lanır. Sarp, karlı tepelerin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...