Maviciler-Mavi Akımı Nedir

1952'de Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinin çıkardıkları Mavi adlı dergiyle edebiyat dünyasına giren harekettir. Başlangıçta Hisar topluluğu ile barışık bir edebiyat anlayışını sürdüren Maviciler, zaman içerisinde Hisar grubuyla çatışma içerisine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halide Edip Adıvar Kimdir-Hayatı-Kısaca

Halide edip adıvar edebi kişiliği -Asıl ününü romancılığıyla yapmış olmakla beraber hikâye, tiyatro, makale türlerinde de kitap ve yazılarıyla tanınmıştır. -Milli Edebiyat Dönemi'nin tanınmış kadın romancısı ve öykücüsüdür. -İlk yazılarını Halide Salih ... devamı

{ Yorum Ekle }

Reşat Nuri Güntekin Hayatı-Kısaca

Reşat nuri güntekin'in biyografisi 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğdu, 7 Aralık 1956'da vefat etti. -Edebiyat hayatına 1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan "Eski Ahbap" adlı uzun öyküsüyle girmiştir. -İlk romanı "Harabelerin Çiçeği" 1918'de Cemil Nimet imzasıyla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Kimdir Kısaca

27 Mart 1889'da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974'te vefat etti. -Edebiyat yaşamının başında Fecriati Edebiyatı'nı n kurucu üyeleri arasında yer almış, "Sanat şahsi ve muhteremdir." ilkesini benimsemiştir. 1|916 yılından sonra "Sanat, evvela bir cemiyetin bir milletin malıdır; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sami Paşazade Sezai Kimdir Kısaca

-Şiirlerinde romantizm, hikaye ve romanlarında realizmin etkisi görülür. -Hikaye ve romanlarında halkı, içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamları içinde anlatmıştır. -Hikaye yazarlığı, romancılığından daha üstündür. Kısa hikaye türünün ... devamı

{ Yorum Ekle }

Abdülhak Hamit Tarhan-Kimdir -Kısaca

5 Şubat 1852’de İstanbul’da doğdu, 12 Nisan 1937’de vefat etti. -İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatımın en verimli ve üretken yazarlarından biridir. -Modern edebiyatın kurucularından sayılır. -Yaşadığı dönemde Şair-i Azam (büyük şair) olarak tanınır. -"Sanat, ... devamı

{ Yorum Ekle }

2. Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri

Bu dönemde I. Meşrutiyet Meclisi'nin 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla başlayan baskıcı yönetimi vardır. Bu durum sanat ve edebiyatı da etkilemiştir. -Bu dönem sanatçıları, devrin siyasi baskıları yüzünden toplurna yönelik sanat ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hisar Grubu Nedir-Kısaca

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950'de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. -Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. -Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım -Hikmet ve Mavicilere ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ozan Arif Kimdir-Kısaca

Ozan Arif, Ülkücü hareketinin sembol isimlerinden biridir. Türk-İslâm ülkülüsünü sanatın içinde pekiştiren sanat çı, Köroğlu, Dadaloğlu, Yunus Emre gibi halk şairlerinin etkisinde kalmıştır. -İrticalen türkü söyleyen sanatçının en büyük arkadaşı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Neşet Ertaş Kimdir-Kısaca

-Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. -Büyük bir bağlama ustasıdır. -Türkü türünde oldukça başarılı örnekler veren şair türkülerinde Garip mahlasını kullanmıştır. -Babası Muharrem Ertaş'ın etkisinde kalmıştır. -Sanatçı tıpkı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler Genel Özellikleri

Gözlemci ve gerçekçi bir anlayışla eser verilmiştir. -Konular ülkemizin ve insanımızın somut koşullarından çıkarılmıştır. -İnsanımızın gerçeklerine eğilme esastır. -Konuların anlatımında nesnel bir anlatıma bağlı kalınır. -Anlatımın yapaylıktan, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tarık Buğra Hayatı-Kısaca

Eserlerinde ele aldığı, ortaya çıkardığı karakterlerin arkasında bir zihniyetin varlığı hissettirir kendini. Bundan dolayı da toplumdan uzak yapay karakterler yerine canlı tip ve karakterler yaratmıştır. -Topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Tarık Buğra toplumun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Halit Fahri Ozansoy Kimdir-Hayatı-Kısaca

-12 Temmuz 1891'de İstanbul'da doğdu, 23 Şubat 1971'de vefat etti. -Şiire aruzla başlamış, 1917 yılında Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin etkisiyle heceyle şiirler yazmıştır. Aruza Veda adlı şiiri aruzla yazdığı son şiiridir. -İlk şiiri olan Mazideki Aşk İçin Sana'yı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Refik Erduran Kimdir-Hayatı-Kısaca Bilgi

-Gazeteci, yayıncı, oyun yazarı olan Erduran, çoğunlukla toplumsal bozuklukları, kurumlan ve kişileri eleştiren, kimi zaman da gülünç yanlarıyla sergileyen bir tutumu benimsemiştir. -Kişiden topluma ve çevreye yönelik genişleyen  fikre sahiptir -Eserlerinde topluma faydalı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Beş Hececiler Kimler-Kıasaca-Hakkında Bilgi

Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy'a eserlerindeki ortak özelliklerden dolayı Beş Hececiler adı verilmiştir. Beş Hececiler, bir topluluk edebiyatı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orhan Asena-Kimdir-Biyografisi

-Asıl mesleği doktorluk olan sanatçı, edebiyata şiirle başlamış daha sonra tiyatroya yönelmiştir. -Oyunlarının genelinin hakim cephesi her insanın sahip olmak istediği güç kavramıdır. -Rahat, konuşur gibi yazan sanatçı eserlerinde tarihten, mitolojiden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cahit Külebi Kimdir-Hayatı-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde yayımlanan sanatçı, özü itibariyle milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylemi olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire taşımıştır. -Yeni romantizm olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nazım Hikmet Kimdir-Kısaca

  İlk şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır ve hececi şairlerin tesirialtında kalmıştır. -1921 yıllarında Moskova'ya gittiğinde eski şiir anlayışından ayrılarak devrimci bir kimlik anlayışına  geçmiştir -Sosyalist gerçekçi sanat anlayışının en büyük ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir-Kısaca

İlk şiiri Yücel dergisinde ya-âi| i: yımlanan sanatçı, özü itibariyle >■"’ iı milli romantik bir şairdir. -Bir yandan çağdaş söylem olan toplumsallığı ihmal etmezken diğer yandan da halk şiirine ait unsurları zengin bir imge dünyasıyla şiire ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...