Reşat nuri güntekin’in biyografisi

25 Kasım 1889’da İstanbul’da doğdu, 7 Aralık 1956’da vefat etti.

-Edebiyat hayatına 1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan “Eski Ahbap” adlı uzun öyküsüyle girmiştir.

-İlk romanı “Harabelerin Çiçeği” 1918’de Cemil Nimet imzasıyla Zaman gazetesinde tefrika edilen sanatçı, ilk oyunu olan Hakiki Kahramanı 1919 yılında Hayrettin Rüştü imzasıyla yayımladı.

-Bugüne kadar ancak küçük hikâyelerle İstanbul dışına açılabllen Türk edebiyatı, roman olarak ilk kez Reşat Nuri Güntekin eserleriyle Anadolu’nun çeşitli yöre ve insanlarına açılabilmiştir,

-Reşat Nuri’nin romanlarını da Halide Edip ve Yakup Kadri’de olduğu gibi sanat anlayışı bakımından duygusal ve toplumsal romanlar olarak iki kümede toplamak mümkündür. Sanat hayatının ilk dönemine giren Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı romanlarında maceraya dayalı bir olay örgüsü etrafında bireylerin duygusal ilişkileri üzerinde durmuştur.
-Sanatçı, 1928 yılında yayımladığı Yeşil Gece romanıyla birlikte sanat hayatının ikinci dönemine girer, bu eser toplumsal sorunları ele aldığı eserlerinin ilkidir.

-Uzun yıllar öğretmenlik görevinde bulunan Reşat Nuri’nin romanlarında öğretmenlerin ayrı bir yeri vardır. Çalıkuşu romanında Feride, Acımak’ta Zehra, Kan Davası’nda Ömer, Yeşil Gece’de Şahin, öğrencilerini ve yaşadıkları çevreyi aydınlatmayı ilke edinmiş genç öğretmenlerdir.

-Müfettişlik görevi Anadolu’yu baştan başa dolaşmasına ve ülkenin gerçeklerini yakından görme ve tanımasına imkan sağlamıştır. Bu yüzden güçlü bir gözlemciliği vardır.

-Realist bir sanatçıdır.

-Kahramanları genellikle tek yönlüdür; iyiler hepten iyi, kötüler hepten kötüdür. Olay kahramanlarını çevreyle birlikte verir.

-Eserlerinde sade bir dil kullanmış, konuşma dilinin zenginliğini eserlerine rahatlıkla yansıtmıştır.

-Mizah ve magazin yazılarını “Ateşböceği, Ağus-tosböceği, Yıldızböceği” gibi isimlerle yayımladı.

-Sanatçı, romanlarında olduğu gibi hikâyelerinde de mektup, hatıra şekillerini kullanır, kişilerin canlandırılmasında tasvirlere ve konuşmalara büyük yer verir.

-Reşat Nuri, eserlerinde toplumumuzdaki çalkantılara, gerici ve tutucu güçlerin durumuna eğilmiştir.

-Yeşil Gece’de cahil halkı sömürmede bir araç olarak kullanılan dinin cahil molla ve softaların elinde tehlikeli bir silah haline geldiğini vurgulamıştır. Bu eserde devrimci nitelikler taşıyan Şahin Hoca, Deli Necip, Komiser Kazım Efendi gibi olumlu tiplerle Eyüp Hoca, Zühtü Efendi türünde bağnaz molla ruhlu kişileri karşı karşıya getirir.

-Yaprak Dökümü ve Acımak adlı eserlerde ahlâk ile mali sıkıntılar arasında dengelerini koruma çabasındaki memurların çileleri toplum yapımızdaki değişmelerin aile üzerindeki yıkıcı etkileri dile getirilmiştir.

-Eski Hastalık adlı eserinde gelenek ile modern hayatın çatışmasını ele almıştır.

-Sanatçının 1923’ten sonra yayımlanan Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler adlı hikâyeleri daima bir olay etrafında gelişir ve sonuçtan bir ders çıkarılır.

Reşat nuri güntekin hayatı ve eserleri

Roman: Çalıkuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Acımak, Damga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü, Ateş Gecesi, Bir Kadın Düşmanı, Gökyüzü, Değirmen, Yeşil Gece, Gizli El, Harabelerin Çiçeği, Sönmüş Yıldızlar

Ölümünden sonra: Kan Davası, Kavak Yelleri, Son Sığınak
Hikâye: Gençlik ve Güzellik, Roçild Bey, Eski Ahbap, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler, Nenesi Kro

Oyun: Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Bir Yağmur Geces(, Gazeteci Düşmanı, Şemsiye Hırsızı, İhtiyar Serseri (üç oyun),Taş Parçası, Yeşil Gece, İstiklâl, Hülleci, Yaprak Dökümü, Eski Şarkı, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Bir Köy Öğretmeni, Çalıkuşu, Kavak Yelleri, Vergi Hırsızı, Felaket Karşısında, Gözdağı, Eski Bora (üç oyun)

Gezi: Anadolu Notları

Diğer aramalar:reşat nuri güntekin edebi kişiliği