Rönesans, kelime olarak “yeniden doğuş” anlamına gelmektedir.Özel anlamda ise XV. ve XVI. yüzyıllarda İtalya’da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine de yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişme ve ilerlemenin tümüne birden Rönesans adı verilmektedir.Orta Çağ’da Avrupa’da egemen olan skolastik düşünceye karşı tepki olarak doğan, insanlık sevgisini temel esas edinen edebiyat akımına hümanizma denir.

Hümanizma, İlk Çağ’a ait eserlerin dikkatli bir biçimde incelenmesi ve bu tip eserlerin benzerlerinin meydana getirilmeye çalışılması sonucunda doğmuştur.

Bu amaçla İtalya’nın önemli şehirlerinde hümanistlerce akademiler kurulmuş ve Latince, Yunanca ve İbranice eserler İtalyan diline tercüme edilerek incelenmiştir.
Bu süreçte sanatçılar, yazarlar, ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarlar kendilerinden önceki Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinin eserlerini kendilerine örnek almışlardır.

Rönesansı Hazırlayan Sebepler

– Kiliseye duyulan güvenin azalması ve skolastik düşüncesinin zayıflaması

– Matbaanın geliştirilmesi, kâğıdın kullanımının yaygınlaşması ile yeni düşüncelerin kolayca yayılması

– Avrupa’da edebiyat ve sanattan zevk alan ve bu alandaki çalışmaları destekleyen meşen sınıfının ortaya çıkması

– Yetenekli sanatçı ve bilim adamlarının yetişmesi

– Avrupa’nın Endülüs ve Sicilya medreseleri aracılığıyla İslam medeniyetinden yararlanması

– Eski Yunan, Helen ve Roma uygarlıklarına ait eserlerin incelenmesi

Rönesans’ın İtalya’da Başlamasının Nedenleri

– İtalya, coğrafi durumu itibarıyla deniz ticaret yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle farklı kültürlerin etkisinde kalmıştır.

– İtalyan toplumu İslam ülkeleriyle sürekli ilişki içindedir. Bu ilişki, kültür alışverişine neden olmuştur.

– Zengin İtalyan şehir devletlerinde bilimsel ve kültürel çalışmalar maddi olarak desteklenmiştir.

– İtalya, Roma uygarlığının merkezidir ve bu uygarlığa ait eserlerin büyük bölümü burada bulunmaktadır.

– İstanbul’un Osmanlılarca fethi sonrasında İtalya’ya giden Rum bilginler tarafından Yunancadan yapılan çeviriler, Rönesans hareketleri üzerinde rol oynamıştır.

Rönesans’ın Gelişimi

Rönesans hareketleri İtalya’da başlamış ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.

Rönesans Hareketleri İtalya’da önce sanat ve edebiyat alanında kendini göstermiştir.

Dante, Petrarca (Petrark) ve Boccacio (Bokaçyo) İtalya’nın ilk hümanistleridirler.

Bunları Machivalli (Makyavel), Gişarden, Ariyosto, Tasso takip etmiştir.

Resimde; Leonardo Da Vinci (Leonardo da Vinsî), Ciotto (Gioto), Rafaello (Rafael), Gentiler Bellini (Centile Bellini) gibi sanatçılar yetişmiştir.

Mimaride ise; Michelango (Mikelanj), Donetello (Donetelio), Ghiberti (Ciberti) gibi sanatçılar ön plana çıkmışlardır.

Leonardo da Vincî’nin Azize Ana ve Meryem, Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği; Michalengeio’nun Mahşer freski, Meryem Ana motifleri ön plana çıkan eserlerdir.

İngiltere’de Rönesans edebiyat alanında başlamıştır. Shakespeare gibi ünlü bir edebiyatçı yetişmiştir. Shakespeare’in ünlü eserleri Hamlet, Othello, Rprneo ve Jüliet’tir.

Fransa’da Rönesans hareketleri I. François’nın 1530 yılında College de France’ı kurmasıyla başlamıştır. Bu kolejde Arapça, Yunanca, Latince ve İbranice öğretilmiştir.

Fransa’da Rönesans Hareketleri daha çok bilim alanında gelişmiştir.

Rabelais (Rable), Calven (Kalven), Pleiade (Playd), Ronsard (Ronsar), Marot, Montaigne (Monteyn) Pierre Lesco (Pier Lesko) gibi ünlü düşünürler yetişmiştir.

Alman Rönesansı dinî nitelikteki hümanizma hareketleriyle başlamıştır. Alman Rönesansı’nın öncülerinden Martin Luther Încil’î Almancaya çevirmiştir. Erasmys ve Rökien Almanya’da Rönesans’a öncülük etmişlerdir.

Almanya’da Erasmus, Luther (Luter), Albreet Durer (Alber Dürer) ve Rökien Rönesansı temsil etmişlerdir.

Luther, İncil’i Almancaya çevirerek Reform’a zemin hazırlamıştır.

İngiltere’de Shakespeare (Şekspir); Hamlet, Makbet, Otello, Kral Lear adlı tiyatro eserlerini yazmıştır.

İspanya’da Cervantes (Servantes) ve Velasguzs (Velaskes); Hollanda’da Rembrant; Polonya’da Copernicus (Kopernik) gibi bilginler tarafından Rönesans temsil edilmiştir.

Kopernik, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında döndüğünü açıklamıştır.

Rönesans’ın Sonuçları Kısaca

– Skolastik düşünce sarsılarak deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce öne çıkmaya başlamıştır.
– Kutsal kitaplar ve din adamları eleştirilerek Reform’a ortam hazırlanmıştır.

– Deney ve gözlemle birlikte bilimde ve teknikte ilerleme yaşanmıştır.

– Avrupa’nın sosyal yapısı ve ahlak anlayışında değişiklikler gerçekleşmiştir.

– Avrupa’da edebiyat, sanat ve mimari alanlarında ilerlemeler sağlanmıştır.

– Reform’a zemin hazırlanmıştır.

Diğer aramalar:rönesans nedir tarih,rönesans nedir nedenleri ve sonuçları,rönesans hakkında bilgi,rönesans tarihi kısaca,rönesans dönemi hakkında bilgi,rönesans dönemi özellikleri,rönesans sebepleri ve sonuçları,rönesans hareketleri kısaca