Aleksandr puşkin kimdir-hayatı kısaca

-Rus romantizminin en önemli şairidir. Şiirlerinde coşkulu bir söyleyişi benimsemiştir. Romanlarında gerçekçi bir tutum içinde olmuştur.

Eserleri: Çingeneler, Kafkas Esiri, Chateaubriand (şiir); Boris Gudonov (oyun); Yüzbaşının Kızı (öykü); Dubrovski, Maça Kızı (roman)

Nikolay gogol kimdir

-Rus edebiyatının ilk büyük roman, hikâye ve tiyatro yazarı Gogol, Rus realizminin kurucusudur.

-Rusya’da küçük kasabada yaşayan halkın sorunlarını başarıyla dile getirmiş, mizahta da usta bir yazardır.

-Rus edebiyatında gerçekçi ve eleştirel komedyanın temsilcilerinden biridir.
-Yazar, Müfettiş adlı oyununda soylular toplumu-nun iç yüzünü gerçekçi ve yergili bir dille gözler önüne sermek suretiyle Çarlık Rusyasının yönetiminin yozlaşmış bürokratik yapısını tenkit etmek istemiştir.

Nikolay gogol eserleri

Petersburg Hikâyeleri, Ölü Canlar (roman); Müfettiş (tiyatro); Palto, Bir Delinin Hatıra Defteri (oyun)

İvan turgenyev kimdir

-Rus edebiyatının en büyük realist yazarlarından olup eserlerinde kendisi de toprak sahibi asilzâde olmasına rağmen toprak sahipleriyle köylüler arasındaki çelişkilere yer vermiş bir yazardır.

-Edebiyatı sosyal gelişmenin bir aracı gören Tur-genyev, roman, öykü, tiyatro türlerinde eserler veren, dönemin toplumsal çelişkilerini en iyi şekilde işleyen bir sanatçıdır.

-Daha çok romancı ve hikâyeci olarak tanınan sanatçı, 19. yüzyılın ikinci yarısında oyunlarıyla da adından söz ettirir. Eserlerinde toprak köleliği ve temel hak ve hürriyetler konusunda Rus halkının çektiği sıkıntıları dile getirmiştir.

-Sanatçı, Babalar ve Oğullar adlı eserinde 1850’li yıllardan sonra gericiliği temsil eden asilzadelerle devrimi temsil eden demokrat aydınlar arasındaki çatışmayı dile getirir. Eserde her zaman yeni nesil ile eski nesil arasında bir çatışma olduğu, bu çatışmanın nesillerin yetiştiği ortam ve görüş açılarının değişmesinden kaynaklandığı vurgulanmaktadır.

Her nesil birbirine anlayış içinde yaklaşmalı ve olumlu davranmalıdır. Onlara olumlu yaklaştığımız sürece kendimizi daha da geliştireceğimiz vurgulanmaktadır.

İvan turgenyev eserleri:   Babalar ve Oğullar, Rudin, Bir Asilzâde Yuvası, Taşralı Kadın (roman)

F. MİHAYLOVİÇ DOSTOYEVSKİ (1822-1881)

-Rus edebiyatının en büyük realist yazarlarından Dostoyevski, gençlik çağında rejim karşıtı çalışmaları nedeniyle tutuklanmış, ölüme mahkum edilmiş, Çar’ın emriyle Sibirya’ya sürülmüştür. Sürgün yıllarında çok sıkıntı çeken yazar, sara nöbetleri geçirmiş; cezasını çekip Petersburg’a dönünce gazeteciliğe başlamış, en önemli romanlarını yazmıştır.

Eserlerinde, insanlara karşı derin bir sevgi ve acıma duygusuyla yoksulları, haksızlığa uğrayanları, suçluları, tutkularına yenik düşen insanları anlatmıştır.
.

Dostoyevski’nin eserlerinin iki temel öğesi psikoloji ve merhamet duygusudur. Kendisinin de saralı olması onun anormal zihin durumlarıyla ilgilenmesine yol açmıştır.

Eserleri: Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala, Ölü Bir Evden Anılar, Kumarbaz (roman)

Diğer aramalar:rus yazarlar