-Şiirlerinde romantizm, hikaye ve romanlarında realizmin etkisi görülür.

-Hikaye ve romanlarında halkı, içindeki kahramanları kendi dilleri, çevreleri ve günlük yaşamları içinde anlatmıştır.

-Hikaye yazarlığı, romancılığından daha üstündür. Kısa hikaye türünün kurucusu sayılır.

-Hikayelerinde doğa güzelliklerini insan ile uyum j içerisinde anlatmıştır. Ona göre bir hikayede bulunması gereken öğeler “tabiat sırları, insan kalbi j ve konuya uygun bir üslup”tur.

-Hikaye türünde yaptığı denemelerle Servetifü-nunculara örnek olmuştur.

Eserleri:

Tiyatro:
Şfr: Üç perdelik tiyatro eseridir.
Mensur Mersiye:

İclal: Çok sevdiği yeğeni İclal’in ölümü üzerine yazdığı mensur bir mersiye ile bazı nesir ve hatıralarının yer aldığı eseridir.
Çeviri: Jack (Alphonse Daudet)

Makale – Söyleşi:

Rümuzut Edep: Bazı makale, sohbet, mektup türündeki yazılarının yer aldığı eseridir.

Öykü: Küçük Şeyler

Küçük Şeyler: Batı tekniğine uygun ilk öykü örneklerinin yer aldığı eseridir. Bu eserinde en önemsiz şeylerden bile güzel hikayeler çıkarabileceğini göstermiştir. Eserdeki bazı hikayeler çeviridir.

Sergüzeşt

Romantizimden realizme geçişin eseridir. Romantik öğelerin ağır bastığı bu eserde ana kahramanlar Dilber ve Celaldir. Esircilerin Kaikasyadan getirdikleri Dilber, dokuz yaşında İstanbulda bir eve 40 liraya satılır. Evin hanımı ve zenci halayık Taravet çocuğa acımasız davranır.

Evin reisi memuriyet için Anadoluya gideceğinden evin fazla eşyalarıyla birlikte Dilberi de 65 liraya esirciye satar. İleride fazla para etmesi için ut çalmayı, şarkı söylemeyi de öğrenen Dilber, bir süre sonra 150 liraya Asaf Paşanın konağına satılır. Konağın oğlu Celal, Dilbere aşık olur. Bunu öğrenen annesi Dilberi evden uzaklaştırır. Dilber bu kez Mısır da zengin bir Mısırlının cariyesi olmuştur. Kapatıldığı evden kaçmak üzereyken paniğe kapılır, kendini nil nehrine atar.