tarık buğra ile ilgili görsel sonucuEserlerinde ele aldığı, ortaya çıkardığı karakterlerin arkasında bir zihniyetin varlığı hissettirir kendini. Bundan dolayı da toplumdan uzak yapay karakterler yerine canlı tip ve karakterler yaratmıştır.

-Topluma karşı sorumluluklarının bilincinde olan Tarık Buğra toplumun bilinçaltında biriken sorunlarını eserlerinde ele almıştır.

-Eşyanın ve olayların iç yüzünü araştırmış, kişilerini yakın çevresiyle ailesi ve komşuluk ilişkileriyle duygu ve düşünceleriyle ele alır. Olaydan çok atmosfer hikayecisi olan sanatçının eserlerinde yarım kalmış mutlulukların hüznü egemendir.
-Sanatı klasik sanat anlayışının dışında olan sanatçıya göre sanatın gayesi insanı yüceltmektir.

-Sanat sanat içindir anlayışıyla hareket etmiştir. Toplum için sanat açısını ele almıştır.

-Bir roman yazarının bir bilim adamı kadar objektif olması gerektiğini savunmuş “fildişi kule”ye övgüler yağdırmıştır. Tarık Buğra’ya göre fildişi kule sanatı kendi kural ve nitelikleri özellikle de varoluş nedeni çerçevesinde bağımsız olarak tutabilmek olduğunu savunur.

-Sanatçı şive taklitlerine çok az yer vermiş, kültür.Türkçesini esas almıştır.

-Soyut, tahlilci hikaye anlayışına uyan sanatçının hikaye ve romanlarında çevre ve olay tasvirleri gözlemciliğe dayanmaz, o çevre ve olayların izlenimlerini vermeye çalışır ki bu yüzden de gözlemci değil izlenimci bir yazardır.

-Eserlerinde açık ve düz cümleleri tercih etmiş, “ve” bağlacını çok sık kullanmıştır.

-Söylemek istediklerini olduğu gibi vermez, okuyucunun kafa yormasını ister.

-İnsanın psikolojik yapısına yönelmiş, ülkenin kalkınmasında insanın gücünün büyük rolü olduğunu belirtmiştir. Eserlerinde sanat, insanlık sevgisi ve aşk iç içedir. Gerçeği dışta değil içte aramıştır.

Tarık Buğra da milli hafıza önemli bir olgudur, bu yüzden de Osmanlı’nın kuruluşunu (Osmancık), Serbest Fırka hareketini (Yağmur Beklerken), Kurtuluş Savaşı’nı (Küçük Ağa), Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş sancılarını (Küçük Ağa Ankara’da ve Firavun İmanı) eserlerinde ele aldı.

-Tarık Buğra, ilk romanı Siyah Kehribarda insandan hareket ederek çağın (aydın ve sanatçı) insanının yaşamda umduğunu bulamayışını, içine düştüğü çıkmazı, başkaldırılarını ele alır.

-Tarık Buğra, Kurtuluş Savaşimızı üç romanlık bir dizi olarak ele alır. Birinci romanı Küçük Ağa ikinci romanı Küçük Ağa Ankara’da üçüncüsü ise Firavun İmanı adını taşır.

-1964’te yayımladığı Küçük Ağa adlı romanıyla üne kavuşmuştur. Eserde Kurtuluş Savaşinın küçük bir Anadolu kasabasından görünüşünü yansıtır.

-Küçük Ağa Ankara’da adlı romanında Çerkez Ethem olayının örgütlenişinden dağılışına kadar iç gelişmesini ele almıştır. Eser, Küçük Ağa’nın (İstanbullu Hoca, Mehmet Reşit Efendi) Çerkez Ethem’e karşı savaşını, Akşehir’e dönmemesi sonucu karısının yaşlı bir adamla evlenişinin hikayesidir.

-Firavun İmanı adlı eserinde Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu sorununu Sakarya Savaşı arifesi ve hemen ertesi dönem bağlamında romanlaştırmıştır. Eser, Cumhuriyet’in kurucu kadrosu ve onun iradesine karşı, bizzat Kuvayi Milliye hareketi içinden şekillenmekte olan milli-muhafazakar hoşnutsuzluk, tepki ve muhalefetin şeklllenişini konu alıyor.

-Osmancık romanı Osmancık’ın Ertuğrul Bey’in ölümü üzerine başa geçişini, Osman Gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve OsmanlI Devleti’nin kuruluşunu anlatmaktadır.

-Dönemeç adlı eserde çok partili hayata geçiş, Gençliğim Eyvah adlı eserde 1970’ll yılların terör ortamını, Yağmur Beklerken adlı eserinde 1929 büyük ekonomik buhranı ve buna eşlik eden ağır kuraklık tehlikesi, Şeyh Sait İsyanı vb. gelişmelerin, Serbest Fırka girişimi ekseninde Anadolu’daki sonuç ve yansımaları ele alır.

-ibişin Rüyası adlı eserinde tiyatro çevresi içinde oyuncu Naşid’in hayatından ilhamla geçmiş-şimdi çatışması içinde roman kahramanı Nahit ile Hatice’nin kirlenmemiş aşklarını anlatmıştır.

-Akümlatörlü Radyo adlı oyunun romanlaştırılmış şekli olan Yalnızlar adlı eserinde kent aydınının yaşadığı yasak aşk çevresinde asli kişinin fert bilincine ulaşma sürecindeki iç çatışmasını ele alır.

Eserleri

Roman: Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara’da, İbiş’in Rüyası, Firavun İmanı, Dönemeçte, Gençliğim Eyvah, Yalnızlar, Yağmur Beklerken, Osmancık, Dünyanın En Pis Sokağı

Hikâye: Oğlumuz, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, İki Uyku Arasında, Hikâyeler

Fıkra-Deneme: Gençlik Türküsü, Politika Dışı, Düşman Kazanmak Sanatı

Tiyatro: Akümülatörlü Radyo, Ayakta Durmak İstiyorum, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı

Diğer aramalar:tarık buğra sözleri,tarık buğra şiirleri,tarık buğra eserleri