Arslan Bey’in ölümünün ardından Selçukluların başına kardeş olan Tuğrul ve Çağrı beyler geçmiştir.

Selçuklular bu dönemde bir yandan Gazneliler, diğer yandan da Karahanlılarla mücadele etmişlerdir.
Çağrı Bey komutasında Anadolu’ya yönelik keşif amaçlı seferler düzenlenmiştir (1015-1021). Çağrı Bey bu keşif seferlerinden olumlu düşüncelerle dönmüştür.
Anadolu’ya yönelik ilk Selçuklu akınlarının (1015-1021) amacı “Anadolu’yu keşfetmek, tanımak”tır.

Selçuklular, Maveraünnehir’de yaşanan baskılar karşısında, 1035’te, Gaznelilere ait Horasan bölgesine girmiş ve Gazne yönetiminden Merv, Nesa şehirlerini istemişlerdir. Gazneliler ise bu isteğe ordu göndererek karşılık vermişlerdir.

1035’te yaşanan Nesa Savaşı’nda Gazne ordusu yenilince Horasan bölgesinin kapıları Selçuklulara açılmıştır.

1038’dd Gaznelilerle yapılan Serahs Savaşı’nda Gazne ordusu yeniden bozguna uğratılmıştır. Bu zaferle, Horasan bölgesinin tamamı Selçuklu egemenliğine girmiştir.