Türk-İsiam devletlerinde, gayrimüslim unsurların can ve mal emniyetleri devlet tarafından teminat altına alınmıştır. Gerek yönetim, gerekse de Müslüman halk, Hristîyanlar ve Museviler gibi Müslüman olmayan topluluklara hoşgörü ile davranmışlardır.

Türk-İslam devletlerinde toplum yapısı Avrupa’daki gibi sınıf esasına dayalı değildir.

Hanedan ve devlet ileri gelenlerinin önemli yetkileri olmasına rağmen, şehirde ve köyde yaşayan halkın kanun karşısında hak ve görevleri vardır.

Kanunlar önünde herkes eşittir. Halkın istediği yere göç etme ve istediği herhangi bir işte çalışabilme hakkı „vardır.

Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar, devletin ileri gelenleri ve zengin halk sosyal ve ekonomik hayatın canlı tutulması için birçok vakıf kurmuşlardır.
Devlet memurlukları genelde babadan oğula intikal eden makamlar olarak devredilmiştir. Şehirlerde nüfuz sahibi aileler vardır.
Aydın kesimi din adamları ve tarikat şeyhleri temsil etmektedirler.Ayrıca halk üzerinde etki ve tesir sahibi idiler. Tüccarlar, sanatkârlar ve küçük zanaat sahibleri şehir ve kasabalarda yaşarlar

Diğer arama terimleri:türk islam devletlerinde toplum yapısı slayt,ilk türk devletlerinde toplum yapısı,ilk türk devletlerinde toplum yapısı slayt,türk islam devletlerinde toplum yapısı özet