– Türklerin Gök Tanrı inancı ile İslam’ın tek tanrı inancı arasında benzerlikler olması
Talaş Savaşı sonucunda;

– İslamiyet Türk toplulukları arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

– Türklerle Araplar arasında askerî, ticari ve kültürel ilişkiler artmıştır.

– Gelişen ticari ve kültürel ilişkiler, Türklerin İslamiyet’i yakından tanımalarına ortam hazırlamıştır.

– Türk ülkelerine giderek ticaret yapan Müslüman tüccarlar ve kervanlara katılan dervişler, İslam’ın Türkler arasında yayılmasını sağlamışlardır.

– Müslümanlara esir düşen Çinliler aracılığıyla kâğıt Çin dışında (Semerkant)

– Türklerin “cihan egemenliği” anlayışı ile İsiam’daki “cihat” kavramının bağdaşması
– İslam’da yer alan kurban adetinin Türkler İrasında eskiden beri var olması

– İslam’daki cennet ve cehennem kavramlarnıirClürk-lerdekî uçmağ (cennet) ve tamu (cehennem) kavramlarıyla benzeşmesi

– İslam ahlak anlayışında ve Türklerde hırsızlık, yalancılık ve adaletsizliğin günah sayılması
– İslam inancının büyük önem verdiği doğruluk, dürüstlük, iyilik, temizlik gibi kavramların Türklerin gelenek ve karakterine uygun olması

– İslam toplumlarında ve Türklerde din adamlarının herhangi bir ayrıcalığının bulunmaması X –
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluk boyudur.