Kök Türk Devleti’nin yıkılmasını sağlayan Türk boylarından .olan Uygurlar, 745’te kendi devletlerini kurmuşlardır. .
Uygur Devleti, Büyük Hun ve Kök Türk devletlerinin ardından Orta Asya’da kurulan önemli bir Türk devletidir.
Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından Ordubalıg (Karabalgasun) şehri merkez yapılarak kurulmuştur. Kısa sürede geniş bir alanda egemenlik sağlanmıştır.
Kutluk Bilge Kül Kağan’ın 747’de ölümünden sonra yerine oğlu Moyen Çur geçmiştir. Bu dönemde devletin sınırları genişlemiştir.

Çinlilerle Müslüman Araplar arasında 751’de yaşanan Talaş Savaşı ile Çin’in Orta Asya’ya egemen olması önlenmiştir.

Talaş Savaşı sonrasında Çin’in zor duruma düşmesiyle Uygurlar Çin üzerindeki baskılarını artırmışlardır.
Moyen Çur Dönemi’nde Çin’deki taht kavgalarına müdahale edilmiştir. Çin imparatoruna, ülkesindeki isyanları bastırması için yardım gönderilmiştir.

Uygurlar, 745 yılında Karluk ve Basmillerle birleşip Göktürk Devieti’ni yıkarak yerine Orhun Nehri kıyılarında başkent Ötüken olmak üzere yeni bir devlet kurmuşlardır. Dokuz aile birliğinden oluşan Uygurlar, Karluk ve Basmil topluluklarını da itaatleri altına alarak bu sayıyı on bire çıkarmışlardır.