Bir Fransız sömürgesi olan Vietnam, 1954’te Cenevre. Anlaşması ile Kuzey ve Güney şeklinde iki parça olarak bağımsız olmuştur. Anlaşma’da, 1956’da yapılacak seçimlerle Kuzey ve Güney Vietnam’ın birleşmesi öngörülmüştür.

Güney Vietnam yönetimi, birleşmeyi reddetmiştir. Komünist Kuzey Vietnam yönetimi ise Güney Vietnam’la birleşmeyi sağlamak için 1957’de gerilla savaşı başlatmıştır.

Ho Chî Minh liderliğindeki Kuzey Vietnam’ı bölge için tehlikeli gören ABD, Güney Vietnam’a ekonomik ve askerî yardım yapacağını dünya kamuoyuna duyurmuştur.

Güney Vietnam’ın komünist kuzeylilerin kontrolüne girmesini istemeyen ABD yönetimi, bölgeye askerî uzman göndermeye başlamıştır. 1960’ta Amerika’nın Güney Vietnam’da 1.000 olan asker sayısı 1963’te 17.000’e ulaşmıştır.
Savaş Başlıyor ve ABD Batağa Saplanıyor

Ağustos 1964’te Amerikan gemileri Kuzey Vietnam’ın saldırısına uğramaya başlamıştır. ABD 1965’te Kuzey Vietnam’ı bombalamaya yönelmiştir. 1965’te Güney Vietnam’da 80.000 olan ABD askerî varlığı 600.000’e kadar çıkarılmıştır.

-Vietnam Savaşçıda yaşanan ve her geçen gün artan ABD ka„y®ları Amerikan halkının tepkisini toplamış ve ülkede büyük çalkantılara sebep olmuştur.
Amerikan halkı bu savaşın anlamsız olduğunu düşünüyordu. Hem bu gelişmeler, hem de Batılı müttefiklerin savaşı onaylamaması ABD yönetimini zor durumda bırakmıştır.
Ocak1969’da yeni başkan Nixon görevine başladığında Vietnam’da 540.000 Amerikan askeri bulunuyordu ve Amerikalıların toplam asker kaybı yaklaşık 31.000 idi.

1968’de başlayan barış görüşmeleri 1973’ün başında bir neticeye ulaşabilmiştir. 55.000 Amerikan askerinin ölümüne mâl olan Vietnam Savaşı, 27 Ocak 1973’te Paris’te imzalanan antlaşma ile sona ermiştir.

Antlaşma ile, 17. enlem; Kuzey Vietnam ile Güney Vietnam arasında sınır olmuştur.

ABD Vietnam’daki tüm askerini geri çekmiştir. Güney Vietnam halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesine karışmayacağını ilan eden Kuzey Vietnam, sadece iki yıl sonra Güney’e saldırmış ve Nisan 1975’te bütün Vietnam’a egemen olmuştur.