ABD Başkanı Wilson, savaş sonrası dönemde yapılacak barışın esaslarıyla ilgili “14 Nokta” olarak bilinen ilkelerini açıklamıştır. 8 Ocak 1918’de Kongre’ye gönderilen ilkelerden bazıları şunlardır:

• Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.

• Devletler arası diplomatik görüşmeler açık gerçekleşecek ve gizli antlaşma imzalanmayacaktır.

• Devletler arası ekonomik engellerin kaldırılması için çaba harcanacaktır.

• Sömürge sorunlarının çözümünde, sömürge halkların çıkarları ve sömürgeci devletlerin çıkarları aynı derecede göz önünde tutulacaktır.

• Rusya’nın işgal altındaki bütün topraklar boşaltılacak ve Rusya’ya uluslararası destek verilecektir.
• Avusturya-Macaristan topraklarında yaşayan halklara kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınacaktır.

• Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılacak ve Sırbistan’a denize çıkış imkânı tanınacaktır.

• OsmanlI Devleti’nin; Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki egemenliği tanınacak, Türk olmayan unsurlara kendi geleceklerini belirleme hakkı verilecektir.
• Çanakkale Boğazı bütün milletlerin gemilerine açık olacak ve uluslararası garanti altında bulunacaktır.

• Bütün devletlerin siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına almak amacı ile uluslararası bir örgüt (Milletler Cemiyeti) kurulacaktır.