Osmanlı Devleti’nin doğusunda yer alan Safevi Devletî Şii propagandası yaparak Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçlamaktadır.

Safevi propagandalarının da etkisiyle 1511’de Tokat, Amasya ve Çorum yörelerinde Şahkulu İsyanı başlamıştır. Bu isyan II. Bayezid Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nce bastırılmıştır.

Bu dönemde Trabzon’da vali olarak görev yapan Şehzade Selim, doğudaki gelişmeleri yakından takip ^ etmiş, artan Safevi tehlikesine karşı padişahtan gerekli önlemleri almasını istemiştir.

II. Bayezid’in harekete geçmemesi üzerine, devlet adamları ve yeniçerilerin desteğini alan Şehzade Selim, babasını tahtan indirerek tahta çıkmıştır.Merkezî otoriteyi güçlendiren I. Selim, tehdit doğudan geldiği için devletin dış politikasını tamamen doğuya yöneltmiştir.1514 yılında Safeviler üzerine sefer düzenlemiştir.
Yavuz bu girişimlerle İpek Yolu üzerindeki denetimini artırmak istemiştir. Ayrıca Safevilerin Orta Asya’dan gelen Türkmenleri engellemeye başlaması da böyle bir seferi gerekli hâle getirmiştir.

Diğer aramalar:yavuz sultan selim hayatı uzuni,yavuz sultan selim hakkında ilginç bilgiler,yavuz sultan selim biyografisi